Mở bán lô đất Mặt Tiền TL725, View Đồi cao, có Suối tự nhiên. Vị trí trung tâm gần Bách hóa xanh, cây xăng, Trường học.

1.20086 tỷ
Lô Đất mặt tiền bao đẹp. gần SUỐI TỰ NHIÊN - DT Mặt tiền 23.7m - Giá chỉ 1,596tr/m2 - Đất view đồi. - Đất giáp suối. - Đầu ngõ là trạm xăng dầu - Hàng sỉ 32 lô đất 2 mặt tiền.
Đất nền Bảo Lộc - Đà Lạt 752 m² 3 3 Đang bán

Mở bán lô đất Mặt Tiền TL725, View Đồi cao, có Suối tự nhiên. Vị trí trung tâm gần Bách hóa xanh, cây xăng, Trường học.

1.29689 tỷ
Lô Đất mặt tiền bao đẹp. gần SUỐI TỰ NHIÊN - DT Mặt tiền 26.9m - Giá chỉ 1,348tr/m2 - Đất view đồi. - Đất giáp suối. - Đầu ngõ là trạm xăng dầu - Hàng sỉ 32 lô đất 2 mặt tiền.

Mở bán lô đất Mặt Tiền TL725, View Đồi cao, có Suối tự nhiên. Vị trí trung tâm gần Bách hóa xanh, cây xăng, Trường học.

1.29786 tỷ
Lô Đất mặt tiền bao đẹp. CÓ SUỐI TỰ NHIÊN - DT Mặt tiền 63m - Giá chỉ 1,246tr/m2 - Đất view đồi. - Đất giáp suối. - Đầu ngõ là trạm xăng dầu - Hàng sỉ 32 lô đất 2 mặt tiền.
Đất nền Bảo Lộc - Đà Lạt 1041 m² 3 3 Đang bán

Mở bán lô đất Mặt Tiền TL725, View Đồi cao, có Suối tự nhiên. Vị trí trung tâm gần Bách hóa xanh, cây xăng, Trường học.

958.36 triệu
Lô Đất mặt tiền bao đẹp. Gần suối tự nhiên - DT Mặt tiền 24.5m - Giá chỉ 1,8tr/m2 - Đất view đồi. - Đất giáp suối. - Đầu ngõ là trạm xăng dầu - Hàng sỉ 32 lô đất 2 mặt tiền.
Đất nền Bảo Lộc - Đà Lạt 529 m² 3 3 Đang bán

Mở bán lô đất Mặt Tiền TL725, View Đồi cao, có Suối tự nhiên. Vị trí trung tâm gần Bách hóa xanh, cây xăng, Trường học.

1.00685 tỷ
Lô Đất mặt tiền bao đẹp. Gần suối tự nhiên - DT Mặt tiền 24.5m - Giá chỉ 1,9tr/m2 - Đất view đồi. - Đất giáp suối. - Đầu ngõ là trạm xăng dầu - Hàng sỉ 32 lô đất 2 mặt tiền.
Đất nền Bảo Lộc - Đà Lạt 527 m² 3 3 Đang bán

Mở bán lô đất Mặt Tiền TL725, View Đồi cao, có Suối tự nhiên. Vị trí trung tâm gần Bách hóa xanh, cây xăng, Trường học.

919.56 triệu
Lô Đất mặt tiền bao đẹp. Gần suối tự nhiên - DT 10x43.7 - Giá chỉ 1,5tr/m2 - Đất view đồi. - Đất giáp suối. - Đầu ngõ là trạm xăng dầu - Hàng sỉ 32 lô đất 2 mặt tiền.

Mở bán lô đất Mặt Tiền TL725, View Đồi cao, có Suối tự nhiên. Vị trí trung tâm gần Bách hóa xanh, cây xăng, Trường học.

914.71 triệu
Lô Đất mặt tiền bao đẹp. Gần suối tự nhiên - DT 10x43.7 - Giá chỉ 1,5tr/m2 - Đất view đồi. - Đất giáp suối. - Đầu ngõ là trạm xăng dầu - Hàng sỉ 32 lô đất 2 mặt tiền.

Mở bán lô đất Mặt Tiền TL725, View Đồi cao, có Suối tự nhiên. Vị trí trung tâm gần Bách hóa xanh, cây xăng, Trường học.

841.96 triệu
Lô Đất mặt tiền bao đẹp. Gần suối tự nhiên - DT 10x56 - Giá chỉ 1,5tr/m2 - Đất view đồi. - Đất giáp suối. - Đầu ngõ là trạm xăng dầu - Hàng sỉ 32 lô đất 2 mặt tiền.

Mở bán lô đất Mặt Tiền TL725, View Đồi cao, có Suối tự nhiên. Vị trí trung tâm gần Bách hóa xanh, cây xăng, Trường học.

812.86 triệu
Lô Đất mặt tiền bao đẹp. Gần suối tự nhiên - DT 10x50 - Giá chỉ 1,496tr/m2 - Đất view đồi. - Đất giáp suối. - Đầu ngõ là trạm xăng dầu - Hàng sỉ 32 lô đất 2 mặt tiền.

Mở bán lô đất nền 2 Mặt Tiền TL725, View Đồi cao, có Suối tự nhiên. Vị trí trung tâm gần Bách hóa xanh, cây xăng, Trường học.

1.15236 tỷ
Lô Đất 2 mặt tiền bao đẹp. LÔ GÓC - DT 8x35.5 - Giá chỉ 4tr/m2 - Đất view đồi. - Đất giáp suối. - Đầu ngõ là trạm xăng dầu - Hàng sỉ 32 lô đất 2 mặt tiền.